Alle episoder

Viser episoder 1-30 av 2111 totalt

Vesper | 11. uke i det alminnelige kirkeår, mandag

Vesper lest av Erika.Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Ri...

Laudes | 11. uke i det alminnelige kirkeår, mandag

Laudes lest av Erika.Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Ri...

Laudes| 11. søndag i det alminnelige kirkeår

Laudes lest av Hege.Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rit...

2.Vesper | 11. søndag i det alminnelige kirkeår

Vesper lest av Pål Johannes.Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtt...

1. vesper | 11. søndag i det alminnelige kirkeår

Vesper lest av Loke.Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rit...

Laudes | 10. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag

Laudes lest av Loke.Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rit...

Vesper | 10. uke i det alminnelige kirkeår, fredag

Vesper lest av Loke.Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rit...

Laudes | 10. uke i det alminnelige kirkeår, fredag

Laudes lest av Loke. Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag. St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St ...

Vesper | 10. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag

Vesper lest av Pål.Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita...

Laudes | 10. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag

Laudes lest av Pål. Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag. St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St R...

Vesper | 10. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag

Vesper lest av Hege.Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rit...

Laudes | 10. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag

Laudes lest av Hege. Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag. St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St ...

Vesper | 10. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag

Vesper lest av Pål Johannes og Erika.Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønske...

Laudes | 10. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag

Laudes lest av Erika.Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Ri...

Vesper | 10. uke i det alminnelige kirkeår, mandag

Vesper lest av Eli.Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita...

Laudes | 10. uke i det alminnelige kirkeår, mandag

Laudes lest av Eli.Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita...

Laudes | 10. søndag i det alminnelige kirkeår

Laudes lest av Hege. Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag. St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St ...

Vesper| 10. søndag i det alminnelige kirkeår

Vesper lest av Hege.Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rit...

Laudes | 9. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag

Laudes lest av Loke.Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rit...

Vesper | 9. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag

Vesper lest av Loke.Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rit...

2.Vesper | Jesu hjertefest

Vesper lest av Erika.Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Ri...

Laudes | Jesu hjertefest

Laudes lest av Erika. Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag. St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St...

Laudes | 9. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag

Laudes lest av Pål.Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita...

Vesper | 9. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag

Vesper lest av Pål.Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita...

Laudes | 9. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag

Laudes lest av HegeHentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økon...

Vesper | 9. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag

Vesper lest av HegeHentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økon...

Vesper | 9. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag

Vesper lest av Pål Johannes.Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtt...

Laudes | 9. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag

Laudes lest av Pål Johannes. Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag. St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å st...

Vesper | 9. uke i det alminnelige kirkeår, mandag

Vesper lest av Eli.Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita...

Laudes | 9. uke i det alminnelige kirkeår, mandag

Laudes lest av Eli.Hentet fra boken Tidebønnene utgitt på St. Olav Forlag.St Rita Radio/EWTN Norge blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita...

Sendes av